Omaha System+
×
Menu
  • 1. Toelichting

1. Toelichting

 
Deze gids biedt een handleiding voor gebruik van het Omaha System. Voor elk van de drie onderdelen van het Omaha System worden voorbeelden gegeven. De drie onderdelen worden uitvoerig beschreven in het boek 'Het Omaha System; Een introductie'. Het gaat om de classificatie van zogeheten 'Gebieden', acties die voor deze aandachtsgebieden gedaan worden en de scoreschaal voor ieder Gebied. Voor het gemak zijn de overzichtskaarten van het Omaha System uit het eerder genoemde boek in deze gids herhaald.
De drie onderdelen van het Omaha System zijn ontworpen om eenvoudig en in logische samenhang met elkaar gebruikt te kunnen worden. De Gebieden vormen de verbindende basis. Daarom worden de voorbeelden in deze gids voor ieder onderdeel consequent per Gebied omschreven. Op die manier krijgt de lezer per Gebied een goed overzicht van de samenhang. De overzichtskaarten en onderstaande afbeelding geven die samenhang ook weer.
 
Het Omaha System model<1>
 
De voorbeeldteksten die in deze gids staan, zijn geen onderdeel van het Omaha System. Ze dienen als voorbeelden voor toepassing van termen en schaalscores van het Omaha System in de praktijk. Om dit onderscheid duidelijker te maken zijn de Omaha System termen groen gedrukt. Op de volgende pagina's staat de vertaling van de oorspronkelijke Engelse toelichting op de 'User's Guide to the Omaha System'. Deze is grotendeels ook in de Nederlandse situatie van toepassing. Daarnaast zijn de meeste voorbeelden universeel van aard en daardoor ook in Nederland bruikbaar. Het Omaha System en de User's Guide zijn ontwikkeld in de Verenigde Staten. Enkele voorbeelden zijn dan ook gerelateerd aan het zorgstelsel of aan organisatievormen in de Amerikaanse situatie. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen diensten die gefinancierd en geleverd worden
door de overheid en particuliere diensten. Zo wordt 'governmental health / social service assistance als specificatie van een actie genoemdftl. ln Nederland wordt dit type dienstverlening niet als overheidsdiensten bestempeld. Het wordt doorgaans ook niet particulier gefinancierd. Hoe het wel gefinancierd wordt is moeilijk in de vertaling te verwerken. Dit soort vertalingskwesties geldt in meer gevallen. ln die situaties is letterlijk vertaald, zoals 'ondersteuning door overheidsorganisatie voor gezondheid / maatschappelijk werk' (onder andere te zien op pagina 17 en 37). Aangezien het algemene voorbeelden zijn, worden gebruikers uitgenodigd om deze aan te vullen met, of te vervangen door, cliënt- of sectorspecifieke teksten.
 
<1> Martin, KS. (2005). The Omaha System: A Key to Practice, Documentation, and Information Management (Re-printed 2nd. Ed). Omaha, NE: Health Connections Press p.7
submit to reddit